Tremonti announces November & December 2018 European Headlining Tour