Ozzy Osbourne kicks off his 'No More Tours 2' tour